top of page

PLA D´ANTICIPACIÓ DE CASTELLAR-L´OLIVERAL

La realització d’un Pla Integral d’Anticipació té com a finalitat el desenvolupament d’un treball d’apropiació de l’entorn que s’habita. Aquest s’emmarca en un escenari local de paralització de la Revisió Simplificada del Pla General (que amenaçava de nou amb els PAIS a l’Horta); d’un canvi de govern municipal i d’un marc europeu de recolzament a les ciutats que elaboren estratègies que aprofiten els seus recursos. A més, s’engloba en un context general de recerca de mesures per eixir de la crisi. Amb tot, arrogant-se com a ciutadans el dret de decidir el present i futur del barri, es tracta d’avançar-se al planejament ortodox i a les decisions del poder. Al llarg d’un procés continu, l’elaboració d’aquest instrument de participació, contextualitzat al cas de Castellar-L’Oliveral, va teixint complicitats entre els propis habitants i també amb la resta de la ciutat. Amb ell, es visibilitzen els problemes, oportunitats i relacions dels espais construïts, s’evidencia la planificació obsoleta, l’optimització de les infraestructures que l’envolten, la recuperació de l’Horta, la posada en valor dels valor mediambientals del Preparc de l’Albufera, el desenvolupament local sostenible, la consolidació demogràfica i la millora de les perspectives de futur per als joves.

"El Pla General planteja expropiar. 
El Pla d´Anticipació planteja apropiar". 
bottom of page